Współpraca i szkolenia

Misją MyNano jest również podniesienie świadomości i wiedzy, zarówno wśród użytkowników jak i mechaników, tunerów, serwisantów czy sprzedawców.

Dlatego użytkownicy pojazdów, motocykli czy maszyn, w ramach skorzystania z naszych usług, produktów otrzymują odpowiedni zakres dodatkowych, opartych na faktycznych potrzebach informacji serwisowych (uzupełniających lub korygujących zalecenia producentów jednostek napędowych) jak i eksploatacyjnych, celem utrzymania lepszej sprawności, trwałości, niższego zużycia paliwa, niższej emisji zanieczyszczeń w długim okresie czasu.

Dla firm działających w branży motoryzacyjnej, transportu, rolnictwie, przemyśle, tuningu czy motorsporcie, w ramach specjalnych zasad współpracy, wraz z zakupem odpowiedniego pakietu produktów, rozwiązań technicznych w celach komercyjnych, są opracowane odpowiednio dostosowane dla potrzeb szkolonych zakresy specjalistycznych, autorskich szkoleń technicznych w oparciu również o najnowsze interpretacje wymogów prawnych, nie dostępnych w jakimkolwiek innym systemie szkoleniowym.

Nabyta w ramach szkolenia lub szkoleń wiedza i praktyczne rozwiązania pozwolą na efektywniejsze rozwiązywanie problemów, podniesienie efektywności i jakości oferowanych usług a zarazem pozwoli na spełnienie wymogów jakie niesie aktualny stan techniki i obowiązujące prawo.

Zakres szkolenia jest bardzo obszerny a dokładny program jest ustalany biorąc indywidualne potrzeby szkolonych zespołów danych firm czy pracowników.

Oprócz poszerzenia zakresu usług, skuteczności i jakości ich wykonywania pozwala na uniknięcie szeregu spotykanych problemów, zarówno po stronie użytkowników jak i firm działających w branży, natury wizerunkowej, finansowej, cywilnej czy karnej.

Najczęściej obejmuje:

 • weryfikację stosowanej powszechnie dokumentacji (oferowania, wykonywania zleceń) procedur serwisowych, naprawczych względem faktycznych, aktualnych potrzeb jakie niesie aktualny stan techniczny i weryfikacji prawnych uwzględniając wyniki naszych odkryć, testów i badań
 • zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące negatywnych zjawisk jak LSPI/SPI, nadmierne tarcie, nieodpowiednie spalanie mieszanki i wymogi postępowania z tego rodzaju pojazdami, technologię diagnostyczną 
 • skuteczne wykonywanie zakresów diagnostyki, w tym tak istotnej w zakresie obciążeniowym 
 • odpowiednio trafne i skuteczne określanie stanu (w tym przyczyn przyspieszonego spadku sprawności), skuteczności działania układów emisyjnych, wtryskowych, doładowania, zasilania 
 • weryfikacji poprawności serwisowania, stosowania odpowiednich jak i nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych
 • weryfikacji przyczyn usterek, w tym przyczyn wynikających z wad konstrukcyjnych i procedury postępowania w takich sytuacjach 
 • w ramach szkolenia zakres szerokiej i świadomej teorii oraz działań praktycznych (na wybranych pojazdach) zarówno w warunkach warsztatowych, drogowych jak i hamownianych 
 • skuteczny dobór narzędzi i urządzeń, zarówno w zakresie diagnostycznym jak i serwisowym
 • procedury postępowania z samochodami posiadającymi nasze pakiety usprawnień czy z samochodami w jakich pakiety mają być zastosowane
 • procedury postepowania, działania przy pojazdach wymagających wykonania ekspertyz technicznych, dodatkowych badań np.: celem wykonania szerszego zakresu napraw gwarancyjnych, roszczenia do podmiotu odpowiedzialnego za taki stan itp,
 • procedury pobierania próbek i zebrania danych celem wykonania badań np.: olei i paliw, testów trybologicznych (nad tarciem z użyciem tribotestera) 
 • czy możliwość pomocy w rozwiązywaniu szeregu innych problemów (swoich czy klientów) z jakimi dany zespół, firma, warsztat mieli czy mają do czynienia.

Dlatego przed ustaleniem zakresu szkolenia przeprowadzany jest odpowiedni wywiad aby program teoretyczno-praktyczny tak dobrać by pozwolił na jak najskuteczniejsze wykorzystanie przełomowej wiedzy w zniwelowaniu dotychczas spotykanych problemów i przełożeniu na efektywne, skuteczne i lepsze wykonywanie szerszego zakresu usług.

Zespół Eco Clean DPF podczas szkolenia, poprzedzonego testami technologii, weryfikacją faktycznych potrzeb, ustaleniu procedur techniczno-prawnych celem odpowiedniego wykonywania usług a zarazem określania odpowiednich zaleceń dla zlecających usługi czyszczenia elementów układów emisyjnych.

Po więcej informacji w zakresie unikalnych, niedostępnych w jakimkolwiek innym systemie szkoleniowych szkoleń zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.