Współpraca i szkolenia

Misją MyNano jest również podniesienie świadomości i wiedzy, zarówno wśród użytkowników jak i mechaników, tunerów, serwisantów czy sprzedawców.

Dlatego użytkownicy pojazdów czy maszyn, w ramach skorzystania z naszych usług, produktów otrzymują odpowiedni zakres dodatkowych, opartych na faktycznych potrzebach informacji serwisowych (uzupełniających lub korygujących zalecenia producentów jednostek napędowych) jak i eksploatacyjnych, celem utrzymania lepszej sprawności, trwałości, niższego zużycia paliwa, niższej emisji zanieczyszczeń w długim okresie czasu.

Dla firm działających w branży motoryzacyjnej, transportu, rolnictwie, przemyśle, tuningu czy motorsporcie, w ramach specjalnych zasad współpracy, wraz z zakupem odpowiedniego pakietu produktów, rozwiązań technicznych w celach komercyjnych, dostępne będą specjalne zakresy specjalistycznych, autorskich szkoleń techniczno-prawnych, nie dostępnych w jakimkolwiek innym systemie szkoleniowym.

Nabyta w ramach szkolenia lub szkoleń wiedza i praktyczne rozwiązania pozwolą na efektywniejsze rozwiązywanie problemów, podniesienie efektywności i jakości oferowanych usług a zarazem pozwoli na spełnienie wymogów jakie niesie aktualny stan techniki i obowiązujące prawo.

Więcej informacji trakcie przygotowania do publikacji. Planowane wdrożenie już wkrótce. 

Zespół Eco Clean DPF podczas szkolenia, poprzedzonego testami technologii, weryfikacją faktycznych potrzeb, ustaleniu procedur techniczno-prawnych celem odpowiedniego wykonywania usług a zarazem określania odpowiednich zaleceń dla zlecających usługi czyszczenia elementów układów emisyjnych.