Jak to działa?

Technologia MyNano to przełomowe, rozwinięte na podstawie naszego, światowego odkrycia, innowacyjne połączenie w synergicznej formie zjawiska selektywnego przenoszenia materii z celowaną, płynną tribo-polimeryzacją termiczną w technologii metalowo-ceramiczno-karbonowo-grafenowej (lub w niektórych układach tego wymagających a tym samym preparatach inne połączenie tych technologii).

„Nie wyobrażałem sobie i nadal nie wyobrażam istnienia zjawiska tarcia jako odseparowanego zjawiska od innych, synergicznym z nim zjawisk fizycznych czy jego różnych rodzajów.
To rozpatrywanie zjawiska tarcia będącego w synergii z innymi zjawiskami, w konsekwencji wpływającego sumarycznie na nie same jest kluczowym aspektem efektywnego postępu technologicznego, w szczególności dla celów zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, wzrostu sprawności, trwałości w obszarach, gdzie istnieje tarcie i następuje spalanie paliw”  

Robert JM Halicki

(dalsza część tekstu pod video)

Produkty opracowane w formie celowanej, dedykowanej z udziałem struktur molekularnych, kompozycji wysokojakościowych estrów, nanotechnologii (w zależności od produktu różnych nanododatków) także z udziałem Nano Grafenu, jak również istotnych, odpowiednio innych mikro dodatków, w trakcie przebywania w oleju polepszają walory praktyczne oleju, paliwa do którego są aplikowane.

Tym samym olej do którego są zastosowane preparaty jest swoistym nośnikiem składników celem tworzenia się efektywnych zmian, rewitalizacji w ciągach tarcia i z tego wynikających zmian synergicznych.

Z uwagi na potwierdzoną przez nas bardzo istotną synergię (począwszy od fazy rozruchu silnika po działanie pod obciążeniem) silnik spalinowy – układ napędowy i tym samym zwrotnie układ napędowy - silnik spalinowy, dla uzyskania najlepszych rezultatów z przełomowej technologii MyNano jest w pełni zasadne zastosowanie dedykowanych preparatów, pakietów jednocześnie do silnika spalinowego (również jednostki hybrydowej) i wszystkich elementów układu napędowego.

W wyniku zachodzących reakcji, których inicjatorem jest zdolność do łączenia się z powierzchniami, również w wyniku tarcia dochodzi do:

 • rewitalizacji powierzchni w ciągach tarcia (przenoszenia się, wchodzenia składników w powierzchnię)
 • wytworzenia na powierzchni struktur o znacząco niskim współczynniku tarcia
 • znaczącego zmniejszenia sił tarcia pomiędzy współpracującymi elementami a tym samym znaczące zmniejszenie strat momentu obrotowego, mocy i strat energetycznych
 • szeregu synergicznych, korzystnych zmian w procesie spalania mieszanki paliwowo powietrznej, generowanie z niej wyższej energii, momentu obrotowego, efektywniejszym sterowaniu pracą silnika czy całej jednostki napędowej (również hybrydowej) i finalnie niższej emisji zanieczyszczeń z układu wydechowego.  

Jest to o tyle ważne, że w silnikach, skrzyniach biegów i innych elementach układu napędowego występują różnego rodzaju użyte materiały i jakości powierzchni. Często te powierzchnie, choć mogą wydawać się wykonane w formie precyzyjnej posiadają różnego rodzaju porowate struktury przyczyniające się do nasilenia zjawiska nadmiernego tarcia i zużycia współpracujących elementów.

Zawarte w preparatach składniki (dla materiałów o niskiej, większej twardości, różnej trwałości), odpowiednio dobrane w zależności od faktycznych, celowanych potrzeb, inicjując zjawisko selektywnego przenoszenia materii, tribo polimeryzacji, działając rewitalizująco uzupełnią „ubytki” w jakości powierzchni tworząc tym samym struktury o bardziej niskim współczynniki tarcia i bardziej odporne na tarcie suche, graniczne czy zatarcie.

To wszystko pozwala na znaczące, potwierdzone korzyści w postaci:

 • Do 30% mniejsze zużycie paliwa*
 • Do 20% większa moc i moment obrotowy*
 • Znacznie lepsza reakcja na pedał gazu*
 • Wyższy moment od bardzo niskich obrotów*
 • Znaczący wzrost efektu żeglowania i siły bezwładności (znacznie mniejsze zjawisko hamowania silnikiem)
 • Łatwiejszy, efektywniejszy rozruch (w tym mniejsze obciążenie dla akumulatora)
 • Kolosalne zmniejszenie zjawiska „suchego startu”
 • Przy tuningu – znacznie lepsze efekty, większe bezpieczeństwo, spełnienie wymogów technicznych i prawnych*
 • Na drodze, w transporcie do 30% wzrost średniej, ekonomicznej prędkości (w warunkach polowych nawet do 50%)*
 • W samochodowym sporcie wyczynowym poprawa do 4 sekund na 1 kilometrze odcinka specjalnego*
 • Lepsze prowadzenie samochodu - znacząca poprawa działania skrzyń biegów i dyferencjałów*
 • Znaczące zmniejszenie drgań, wibracji, hałasu*
 • Nawet 20 krotne zmniejszenie ryzyka zatarcia (niż w przypadku stosowania samego oleju)*
 • Nawet 5 krotne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym tak istotnego dla zdrowia i środowiska tlenku węgla – wpływającego na zaczadzenie)*
 • Do 50% zmniejszenie strat wynikłych z wzrostu obciążenia*
 • Nawet 10 krotne wydłużenie trwałości (niż w przypadku stosowania samego oleju)*
 • W 100% potwierdzone zmniejszenie zjawiska LSPI – Low Speed Pre-Ignition oraz SPI – Speed Pre-Ignition*
 • W 100% potwierdzone lekarstwo na nadmierne tarcie, postępujący spadek szczelności dynamicznej*  
 • Nawet do 5 krotne zmniejszenie degradowania oleju silnikowego, znaczące zmniejszenie przedostawania się paliwa do oleju czy zmniejszenia spadku lepkości oleju*

(dalsza część tekstu pod video)

Technologia celowana to również odpowiedni skład preparatów, dobór pakietów i odpowiednie zasady stosowania w zależności od potrzeb danego rodzaju silników, elementów napędowych, zastosowania czy wieku i przebiegu.

Seria MyNano Basic RK (samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, kampery, ciągniki rolnicze, motocykle i quady) dla silników, skrzyń biegów i dyferencjałów zawiera kilkanaście podstawowych preparatów, które w swoim działaniu znacząco przewyższają powszechnie dostępne na rynku. Z uwagi na różnice w potrzebach oferowane są w zależności od rodzaju silnika, przebiegu w formie np.: Engine Basic Atmo New Engine (do nowych silników po okresie docierania) Old Engine do starszy silników wymagających większej rewitalizacji czy Engine Basic Turbo, dla silników z doładowaniem, również w rozróżnieniu na silników nowsze i starsze. Preparaty przeznaczone do silników spalinowych serii MyNano Basic RK to również pierwsza faza zmniejszania negatywnych zjawisk jak m.in. LSPI czy SPI.

Seria MyNano Professional VR (samochody osobowe w tym sportowe, wyczynowe, dostawcze, ciężarowe, kampery, ciągniki rolnicze, motocykle i quady) to bardzo szeroka gama kilkudziesięciu preparatów Premium do silników, skrzyń biegów, skrzyń rozdzielczych, mostów napędowych, dyferencjałów. Przeznaczona dla bardziej zaawansowanego, fazowanego aplikowania celem uzyskania jeszcze lepszych rezultatów niż przy serii Basic RK, znaczącego zmniejszania negatywnych zjawisk jak LSPI (Low Speed Pre-Ignition) czy SPI (Speed Pre-Ignition), nadmiernego tarcia, spadku szczelności dynamicznej, nadmiernego degradowania oleju silnikowego, nieodpowiedniego spalania mieszanki czy nadmiernego przedostawania się paliwa do oleju.

*1. Efekty zastosowania technologii MyNano są na tyle przełomowe i znaczące, że wymagają od użytkownika na nowo nauczenia się jazdy swoim pojazdem, maszyną w szczególności w zakresie doboru intensywności naciskania pedału przyspieszenia (istotnie szybsza reakcja na pedał gazu) efektywnego wykorzystania wyższego momentu obrotowego od bardzo niskich obrotów (mniejsza ilość redukcji biegów, efektywne przyspieszanie na wyższym biegu od niższych obrotów) czy wykorzystania większej siły bezwładności wynikłej ze znacznie mniejszych strat wewnętrznych - efekt znacznie mniejszego samo hamowania silnikiem i napędem w tym większy efekt żeglowania.

2. Dane rzeczywiste po zastosowaniu technologii MyNano wykazują możliwości uzyskiwania jeszcze lepszych rezultatów (w szczególności w zakresie poprawy osiągów i zmniejszenia zużycia paliwa) przy pracy z wyższymi obciążeniami. Zasada jest prosta - im większe obciążenie tym lepszy efekty, dla przykładu przy samochodach mocniej załadowanych, z przyczepami do 35%, przy ciągnikach rolniczych nawet do 50% zmniejszenia spalania, oczywiście przy optymalnym, świadomym wykorzystaniu wyższej sprawności jednostki napędowej) w połączeniu z poprawą regulacji fabrycznej (mechanicznej czy elektronicznej), usunięciem wad fabrycznych (np.: nadmiernej pulsacji w układzie wtryskowym CR, niewydolności układu separacji oparów oleju, itp) czy efektywną zmianą maksymalnych limiterów np.: momentu obrotowego.

3. Zwiększenie osiągów i sprawności uzyskiwane są w warunkach rzeczywistych (tylko w części widoczny w warunkach hamownianych – obciążeniowych pod odpowiednio dostosowanym obciążeniem  – nie mylić z kompletnie nie miarodajnymi pomiarami na hamowniach podwoziowych inercyjnych) przy zastosowaniu odpowiednio dedykowanych produktów, pakietów MyNano, zgodnie z instrukcją i zaleceniami (w tym np.: olei), do całej, posiadającej odpowiednią kondycję jednostki napędowej (silnik + napęd) w porównaniu z tożsamymi warunkami jak z przed zastosowania. Z uwagi na znaczącą zmianę sprawności, dynamiki i efektywności celem uzyskania np.: tych samych obrotów, przyspieszenia, w zależności od rodzaju jednostki napędowej i jej indywidualnej regulacji wymagane jest wciśnięcie pedału przyspieszenia nawet do 50%  mniej niż seryjnie, w szczególności w zakresie niskich i średnich obrotów.

4. Uczucie lekkości pojazdu, cichsza, płynniejsza praca, mniejsze spalanie wynika ze zmniejszenia nadmiernego tarcia, strat wewnętrznych  (silnik i napęd) i zjawisk synergicznych (w tym efektywniejszego spalania mieszanki), co przyczynia się również do zmniejszenia zjawiska „hamownia silnikiem” i sprzyja technice jazdy defensywnej (występuje zwiększenie efektu żeglowania). Wykorzystanie przez użytkownika większej energii bezwładności dostępnej po zastosowaniu technologii MyNano jest również elementem mającym wpływ m. in na uzyskanie zmniejszenie zużycia paliwa. W przypadku zbyt dynamicznego użytkowania, traktowania pedału przyspieszenia „po staremu” czy częstym wykorzystywaniu maksymalnych osiągów, nie tylko można nie uzyskać mniejszego zużycia paliwa, zacząć często słyszeć pisk opon, widzieć migającą kontrolkę kontroli trakcji lecz można szybko nazbierać limit punktów z powodu uzyskiwania zbyt dużych przyspieszeń i prędkości. 

5. Maksymalne wartości przyrostów i wyniki zależą od indywidualnej regulacji (mechanicznej czy elektronicznej) pracy silnika (czy całej jednostki napędowej) w tym ustalonych limiterów maksymalnych wartości np.: w oprogramowaniu. Im większą nie wykonywalność generowania momentu obrotowego i mocy konstruktorzy założyli np.: w logice, ustawieniach w oprogramowaniu, tym efekt z zastosowania technologii MyNano jest większy.

6. Paliwo – stanowcza poprawa spalania mieszanki, jeszcze mniejsze spalanie w tym wykazane korzyści, efekty potwierdzone na podstawie wykonanych testów i danych użytkowych uzyskiwane są przy zastosowaniu paliwa o odpowiedniej jakości, kaloryczności dostępnego w danym kraju (np.: w Polsce – LOTOS Dynamic lub Shell 100 oktan - bez zbyt dużej ilości dodatku przeciwstukowego - barwi np.: świece zapłonowe na kolor czerwony, w Niemczech – Aral, w Austrii Słowacji - OMV)

7. Dodatki do paliwa MyNano, dedykowane do danego rodzaju paliwa, pozwalają na najwyższe rezultaty, w tym co do poprawy sprawności, osiągów, zużycia paliwa, zmniejszenia emisji i degradowania oleju silnikowego po zastosowaniu do tych paliw dedykowanych dodatków MyNano serii Fuel ProLine RK (dla utrzymania sprawności, rewitalizacji, trwałości co 5. zbiornik paliwa, dla dodatkowego uzdatnienia paliwa, wzrostu jego walorów energetycznych co tankowanie)

8. Utrzymanie efektu lepszej sprawności (w porównaniu do wersji seryjnej) nawet do 120 000 km (do 1200 motogodzin przy ciągnikach rolniczych, do 100 000 km przy samochodach ciężarowych) od zastosowania preparatów, pakietów, przy stosowaniu zaleceń dotyczących poprawnego serwisowania, rekomendowanego oleju, w tym wymiany oleju i doboru interwału wymiany oleju (stosowania dobranego oleju) na podstawie wyników testera oleju silnikowego testoleju.pl. Utrzymywanie się wyższej sprawności jest mocno zależne od warunków i formy użytkowania. Dlatego jeżeli nie ustalono inaczej, dawkę ponawiającą ostatniej fazy tribologicznej preparatów zaleca się ponawiać (jest ona zawsze znacznie mniejsza niż początkowa) np.: w samochodach osobowych, dostawczych co 3 wymiany oleju silnikowego wykonanej z użyciem technologii MyNano i Testoleju.pl 

Jeśli chcesz mieć już teraz lepszą sprawność, osiągi, trwałość i oszczędzać na paliwie, także w nowym samochodzie, maszynie, ciągniku rolniczym na gwarancji, kochasz swój pojazd a zarazem nie chcesz truć siebie i innych to dołącz do zadowolonych, korzystających z technologii MyNano, świadomych lepszego dziś i jutra użytkowników i sam doświadcz tych wielu bezcennych korzyści.