Badania olei i paliwa

Czy zdawałeś sobie sprawę, że dopiero wymieniony, markowy olej silnikowy (zgodny z zaleceniami producenta samochodu), po przejechaniu jedynie ponad 200 km może być ponownie do wymiany a zarazem istotnie niszcząc Twój silnik?

Czy wiesz, że zastosowany nowy olej np.: z beczki, zalany do Twojego silnika może nie mieć istotnych dodatków np.: przeciwzatarciowych i dojdzie do znaczącego skrócenia trwałości, spadku osiągów, zwiększenia zużycia paliwa czy nawet ryzyka zatarcia?

Uważasz, że skrócenie interwału oleju z typu Long Life 30 000 km do np.: 15 000 czy 10 000 km pozwoli zabezpieczyć Twój silnik przed nadmiernym zużyciem i uchroni go silnik przed koniecznością wykonania kosztownych dla Ciebie napraw?

Niestety nic bardziej mylnego.

Cóż, te pytania, informacje to efekt faktycznych przypadków z życia wziętych, z rzeczywistych wydarzeń potwierdzonych wynikami badań i ekspertyz.

Duża cześć z tych użytkowników miała istotne szczęście, gdyż w odpowiednim momencie zdecydowali się na nasz autorski zakres diagnostyczny wraz z badaniami olei wg tak istotnej technologii MyNano.

Zdarzyli się tacy, że musieli ponownie wrócić do swojego mechanika aby poprawił nieskutecznie wykonany remont czy naprawy lub dokonano odkupu pojazdu (np.: przez ASO) na warunkach ustalonych przez poszkodowanego.

Jakie korzyści przynosi badanie olei i paliw wraz z protokołem wg technologii MyNano:

 • szeroką wiedzę na temat aktualnego stanu wpływającego na stan i parametry oleju
 • uniknięcie przyszłych kosztownych napraw
 • utrzymanie lub wzrost sprawności, osiągów, zmniejszenia zużycia paliwa
 • możliwość złożenia skutecznej reklamacji do warsztatu, ASO, producenta/ importera samochodu czy oleju
 • możliwość odzyskania (poprawienia) sprawności 
 • polepszenia działania urządzeń emisyjnych i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
 • czy olej zastosowany jest zgodny z referencyjnym (zalanym do np.: silnika)
 • czy olej spełnia normy i posiada odpowiedni pakiet dodatków 
 • czy spełnia wymogi klasy lepkości 
 • i wiele więcej

Olej silnikowy, przekładniowy czy hydrauliczny to bardzo istotny płyn eksploatacyjny, dosłownie jak krew w ludzkim organizmie.

Od jego stanu, doboru, jakości zależy nie tylko sprawność lecz tak istotne bezpieczeństwo pracy oraz trwałość. Ponadto wynik naszego odkrycia i wykonane badania potwierdzają, że sam olej silnikowy jest niewystarczający.

Jeżdżąc na samym oleju silnikowym to jakby jeździć na samej obręczy koła bez opony a z pewnością są kierowcy, którzy się przekonali jak się jedzie ciężej samochodem, kiedy powstaje czy jest „kapeć”.

Niestety na rynku sukcesywnie zdarzają się sytuacje, że nawet nowe oleje silnikowe nie spełniają faktycznych wymogów, w tym parametrów określonych w normie czy na etykiecie czy olej silnikowy po wykonanej nie prawidłowej wymianie już jest w stanie krytycznym i zagraża silnikowi.

Nie mówiąc o częstych przypadkach wykonania niepełnych wymian olei czy kompletnie nie wykonanie wymiany oleju a faktury, dokumenty stanowią, że był wymieniony.

Kiedy warto wykonać badania:

 • w nowym samochodzie po okresie docierania
 • przed wykonaniem jakichkolwiek prac (tuning, remont, montaż LPG)
 • w samochodzie przed końcem gwarancji
 • po zakupie używanego samochodu
 • przed wykonaniem napraw
 • przy jednostkach pracujących w trudnych warunkach
 • dla cyklicznej kontroli stanu i zużycia
 • przy nadmiernie przedostającym się paliwie do oleju
 • podejrzeniu spadku mocy, momentu obrotowego, gorszej reakcji na naciśnięcie pedału gazu
 • przy problemach z DPF/FAP/EGR
 • celem weryfikacji doboru oleju co do klasy jakości i lepkości
 • określenia specyficznego (indywidualnego) interwału jego wymiany

Tak samo potrafi być z paliwami, kiedy to zdarza się, że paliwa sprzedawane paliwa potrafią wykraczać poza normę czy zawierają szereg niekorzystnych zanieczyszczeń.

Dlatego w technologii MyNano oferujemy unikalną możliwość wykonania badań olei i paliw wraz z dostępnym aktualnie tylko u nas dodatkowy protokołem obejmującym szereg istotnych szczegółów mających na celu określenie ciągu przyczynowo skutkowego wraz z dodatkowymi zaleceniami i informacjami o obciążeniu jednostki (konstrukcyjnymi, eksploatacyjnymi) negatywnymi zjawiskami. 

Jest to wynik naszych niezależnych testów i badań aby możliwie skutecznie dochodzić do faktycznych przyczyn szeregu niesprawności, wad czy usterek. 

Jakie parametry olei podlegają badaniom:

 • zgodność oleju badanego (np.: pobranego z eksploatacji) w stosunku do referencyjnego (zastosowanego jako nowy)
 • lepkość 40C i 100C
 • zawartość wody, glicolu
 • liczna zasadowa TAN i kwasowa TBN
 • zawartość metali zużyciowych (czy dotarciowych)
 • zawartość dodatków czy ich zmniejszenie, wyczerpanie, brak
 • klasa czystości oleju
 • oksydacja oleju (utlenianie) i nitracji (azotowanie) oleju 
 • zawartość sadzy 
 • zawartość paliwa w oleju

Do badania otrzymuje się obszerne wyniki laboratoryjne wraz z dodatkowym opisem i bardzo istotnym protokołem MyNano, określającym przyczyni i skutki zastosowania danego oleju wraz z dodatkowymi zaleceniami.

Tak samo jak w przypadku olei zakres spełnia a nawet przewyższa obowiązujące normy i standardy na rynku. Bardzo skuteczny podczas działania wobec niedbalstwa, braku poszanowania czyjegoś mienia, pędzie za pieniądzem i nieuczciwości jaka panuje na rynku Automotive.

Jakie parametry paliw podlegają badaniom:

 • Badanie składu metodą FT-IR
 • Woda (KF), ppm
 • Klasa czystości ISO/NAS1
 • Temperatura zapłonu
 • Liczba cetanowa
 • Indeks cetanowy
 • Zawartość FAME (Bio dodatki)
 • Zawartość znaczników akcyzowych
 • Zawartość metali zużyciowych, ppm
 • Poziom dodatków, ppm
 • Poziom zanieczyszczeń, ppm

Do badania otrzymuje się obszerne wyniki laboratoryjne wraz z dodatkowym opisem i bardzo istotnym protokołem MyNano określającym przyczyny, skutki zastosowania danego paliwa wraz z dodatkowymi zaleceniami.

Zakres spełnia a nawet przewyższa obowiązujące normy i standardy na rynku. Bardzo skuteczny podczas działania wobec niedbalstwa, braku poszanowania czyjegoś mienia, pędzie za pieniądzem i nieuczciwości jaka panuje na rynku Automotive.

Po więcej informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.