Pierwsza na świecie kompleksowa technologia
zadbania o większą sprawnośćtrwałośćmniejsze spalanie.

Co daje stosowanie TECHNOLOGII mynano?

Zaskakujące i potwierdzone rezultaty

Customers served! do 0 % mniejsze zużycie paliwa!*
Customers served! do 0 %  większa moc i moment obrotowy*
Customers served! do 0 % lepsza sprawność*
Customers served! nawet 0 krotnie zmniejszenie emisji toksycznych spalin*

Więcej korzyści pod materiałem video.

 • W przypadku maszyn rolniczych nawet do 50% mniejsze spalanie*
 • Znacznie lepsza reakcja na pedał gazu*
 • Wyższy moment od bardzo niskich obrotów*
 • Znaczący wzrost efektu żeglowania i siły bezwładności (znacznie mniejsze zjawisko hamowania silnikiem, napędem)
 • Łatwiejszy, efektywniejszy rozruch (w tym mniejsze obciążenie dla akumulatora)
 • Kolosalne zmniejszenie zjawiska „suchego startu”
 • Przy tuningu – znacznie lepsze efekty, większe bezpieczeństwo, spełnienie wymogów technicznych i prawnych*
 • Na drodze, w transporcie do 30% wzrost średniej, ekonomicznej prędkości (w warunkach polowych nawet do 50%)*
 • W samochodowym sporcie wyczynowym poprawa do 4 sekund na 1 kilometrze odcinka specjalnego* (przy szeregu dodatkowych zmian nawet do 14 sekund na 1 SS/km)
 • Lepsze prowadzenie samochodu* - znacząca poprawa działania napędu (skrzyń biegów i dyferencjałów)*
 • Znaczące zmniejszenie drgań, wibracji
 • Znaczące zmniejszenie hałasu w kabinie* (nawet do 10 dB mniejszy hałas przy prędkościach 90-140 km/h wynikły z pracy jednostki napędowej, napędu)*
 • Nawet 10 krotne zmniejszenie ryzyka zatarcia (niż w przypadku stosowania samego oleju zaleconego przez producenta samochodu/maszyny)*
 • Nawet 5 krotne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym tak istotnego dla zdrowia i środowiska tlenku węgla – wpływającego na zaczadzenie)*
 • Do 50% zmniejszenie strat wynikłych z wzrostu obciążenia*
 • Nawet 10 krotne wydłużenie trwałości (niż w przypadku stosowania samego oleju i zakresów serwisowych zalecanych przez producentów czy stosowanych powszechnie na rynku)*
 • W 100% potwierdzone zmniejszenie zjawiska LSPI – Low Speed Pre-Ignition oraz SPI – Speed Pre-Ignition*
 • W 100% potwierdzone rozwiązanie na zmniejszenie zjawiska nadmiernego tarcie, postępujący spadek szczelności dynamicznej* 
 • Nawet do 5 krotne zmniejszenie degradowania oleju silnikowego, znaczące zmniejszenie przedostawania się paliwa do oleju silnikowego* 

* ww. potwierdzone efekty (w porównaniu do powszechnie stosowanych metod na rynku czy zalecanych przez producentów samochodów, maszyn, ciągników, motocykli itp) zastosowania indywidualnych pakietów w technologii MyNano są na tyle znaczące, że wymagają od użytkownika na nowo nauczenia się jazdy swoim pojazdem czy maszyną w szczególności w zakresie doboru intensywności naciskania pedału przyspieszenia (istotnie szybsza reakcja na pedał gazu) efektywnego wykorzystania wyższego momentu obrotowego od bardzo niskich obrotów (mniejsza ilość redukcji biegów, efektywne przyspieszanie na wyższym biegu od niższych obrotów) czy wykorzystania większej siły bezwładności wynikłej ze znacznie mniejszych strat wewnętrznych (efekt znacznie mniejszego samo hamowania silnikiem i napędem w tym większy efekt żeglowania). Dane rzeczywiste po zastosowaniu technologii MyNano wykazują możliwości uzyskiwania jeszcze lepszych rezultatów (w szczególności w zakresie poprawy osiągów i zmniejszenia zużycia paliwa przy pracy z wyższymi obciążeniami, im większe obciążenie tym lepszy efekty, dla przykładu (kliknij aby rozwinąć)

samochodach mocniej załadowanych, z przyczepami do 35%, przy ciągnikach rolniczych nawet do 50% zmniejszenia spalania, oczywiście przy optymalnym, świadomym wykorzystaniu wyższej sprawności jednostki napędowej) w połączeniu z poprawą regulacji fabrycznej (mechanicznej czy elektronicznej), usunięciem wad fabrycznych (np.: nadmiernej pulsacji w układzie wtryskowym CR, niewydolności układu separacji oparów oleju) czy zmianą maksymalnych limiterów np.: momentu obrotowego.

W przypadku samochodów i motocykli zmniejszenie zużycia paliwa jest osiągane głównie w warunkach mieszanych i na trasie lecz przy dobrym, świadomym wykorzystaniu pozwala również na zmniejszenie zużycia paliwa w mieście lecz w zakresie do 15% (zmniejszenie zużycia paliwa w mieście jest mocno zależne od jego infrastruktury drogowej, obciążenia ruchu w tym częstotliwości zatrzymywania się, ponownego ruszania, przyspieszania jak i od pokonywanych odległości). W przypadku zbyt dynamicznego użytkowania, traktowania pedału przyspieszenia „po staremu” czy częstym wykorzystywaniu maksymalnych osiągów, nie tylko można nie uzyskać mniejszego zużycia paliwa, zacząć często słyszeć pisk opon, widzieć migającą kontrolkę kontroli trakcji lecz można szybko nazbierać limit punktów z powodu uzyskiwania zbyt dużych przyspieszeń i prędkości.

Określone zakresy poprawy uzyskiwane są w warunkach rzeczywistych (tylko w części widoczne w warunkach hamownianych – obciążeniowych, nie mylić z kompletnie niemiarodajnymi pomiarami na hamowniach podwoziowych inercyjnych) przy zastosowaniu odpowiednio dedykowanych – indywidualnych produktów, pakietów MyNano, zgodnie z instrukcją i zaleceniami np.: olei, dodatków, pakietów usprawnień do całej, posiadającej odpowiednią kondycję jednostki napędowej czyli silnik i napęd (szereg informacji dodatkowych w zakresie możliwości jej sprawdzenia w instrukcji zastosowania preparatów, pakietów, silnik + napęd) w porównaniu z tożsamymi warunkami (obciążenie, średnia prędkość, intensywność przyspieszania) jak z przed zastosowania i wykorzystania większej siły bezwładności (z powodu niższych oporów wewnętrznych silnik i napęd) większego efektu żeglowania podczas np.: zwalniania.

Maksymalne wartości w zakresie przyrostów (poprawy sprawności) zależą od indywidulanej regulacji (mechanicznej czy elektronicznej) pracy silnika (czy całej jednostki napędowej) w tym ustalonych limiterów maksymalnych wartości np.: w oprogramowaniu a podane wartości obejmują tak bardzo istotne efekty podczas codziennej eksploatacji (w stanach nieustalonych) czyli od ok. 20 do 85% naciśnięcia pedału gazu, w stosunku do dotąd znanych światowo sprawności czy możliwości. Ponadto na podstawie wykonanych testów paliw najlepsze rezultaty uzyskiwane są przy zastosowaniu paliw o odpowiedniej jakości, kaloryczności, czystości dostępnych w danym kraju np.: na paliwach ON (o niskiej zawartości FAME czy ich wysokiej jakości, wysokiej liczbie cetanowej, mętnienia filtra itp) na benzynie (przy niskiej zawartości węglowodorów typu Olefiny a wysokiej ilości, dobrej jakości typu Aromaty, niskiej zawartości eterów, maksymalnej zawartości etanolu, tlenu itp.) a jeszcze lepsze rezultaty, w tym co do osiągów, zużycia paliwa, zmniejszenia emisji i mniejszego degradowania oleju silnikowego po cyklicznym stosowaniu do tych paliw (celem utrzymania odpowiedniej czystości, sprawności układu zasilania, wtryskowego mi. 1-2 razy na interwał serwisowy) dedykowanych dodatków MyNano serii Fuel ProLine RK (lub innych zaleconych).

Utrzymanie efektów z zastosowania technologii MyNano ma miejsce przy zastosowaniu pełnej technicznie technologii kontrolnej, serwisowej (obsłudze serwisowej) przekazywanej wraz z dokumentacją (np. celem wykonania we własnym zakresie, u swojego mechanika) przy wykonaniu, zakupie np.: pakietów i stosowaniu (w ustalonym zakresie interwałów serwisowych) materiałów serwisowych zaleconych przez MyNano, w tym w zakresie stosowania np.: doboru olejów, indywidualnych kompozycji olejowych (czy innych materiałów) faz dodatków, preparatów uzupełniających (jeśli nie ustalono inaczej to co 3 wymiany oleju w silniku lecz nie więcej niż określony maksymalny przebieg, i nie później niż co 3 lata)

MyNano High Automotive Technology Spółka z.o.o nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności (ich wszelkie konsekwencje, następstwa) za usterki, krótszą trwałość, pogorszoną sprawność itp. wynikłe z wad produkcyjnych (jednostek napędowych, ich osprzętów) i ich wszelkie konsekwencje, w tym wynikłych z wad technologicznych, nieodpowiedniej obróbki elementów, jakości materiałów, także z przyczyn stwierdzonych poprzez zakres badań olejów, diagnostyczny, rekonesansu technicznego (w szczególności przy określonym zakresie jako warunkowy) itp. wad, nieodpowiedniego stanu, nieodpowiedniego (nadmiernego) zużycia jak i z przyczyn nienależytego (nieskutecznego, niepoprawnego czy nieudokumentowane w formie pełnej technicznie) serwisowania, niezgodnej z zaleceniami, przeznaczeniem eksploatacji, w konsekwencji negatywnych zjawisk wynikających z przyczyn leżących po stronie paliw np.: benzyn (i ich nieodpowiedniego spalania, smarowania, czystości, składu w szczególności przy zawartości powyżej 1% węglowodorów typu olefiny, stosowania ETBE, niskiej faktycznej odporności na detonację, niskiej zawartości tlenu, zbyt niskiej czy zbyt wysokiej prężności par, itp.) olej napędowego (jego pogorszonego składu, niskiej smarności, niskiej liczny cetanowej, w tym przy zawartości powyżej 0.5% dodatków FAME – w szczególności w okresie zimowym, niskiej wartości mętnienia paliwa itp.) nie wykonania zaleceń dodatkowych (np.: montażu skutecznego układu separacji oparów oleju, zanieczyszczeń, oparów ze skrzyni korbowej czy jego nienależyte serwisowanie) nie dopełnienie przez zlecającego (użytkownika/właściciela) formalności wynikających z wymogów prawa (i ich wszelkie konsekwencje) czy nadmiernego przedostawania się paliw do olejów silnikowych i braku należytej reakcji np.: w formie skrócenia interwału serwisowego, zarówno ze strony samego użytkownika/właściciela jak i zakładu serwisującego pojazd. Tożsamy zakres braku odpowiedzialności dotyczy jednostek napędowych, do których została zastosowana technologia MyNano wbrew jej zaleceniom, przeznaczeniu, niezgodnie z instrukcją, itp np.: poprzez wykonanie zmian w formie tuningu, montażu instalacji LPG itp, a zalecony, zastosowany zakres zmian (pakietu itp.) w technologii MyNano nie obejmował przygotowania/dostosowania pod tego rodzaju zmiany dodatkowe. 

DLACZEGO MYNANO?

Dlaczego warto?

 • Zmniejszenie spalania
 • Zwiększenie sprawności oraz dostępnych mocy i momentu
 • Wydłużenie trwałości silnika, skrzyni biegów, dyferencjałów
 • Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji
 • Rozwiązanie, które jest w pełni legalne a jednocześnie może zastąpić często niebezpieczny chip tuning dając lepsze efekty
 • Redukcja niekorzystnych zjawisk występujących w jednostkach napędowych
 • Efekty potwierdzone w warunkach drogowych, testach długodystansowych (w tym polowych), hamownianych, laboratoryjnych i w sporcie wyczynowym.

Rekomendacje

Jakie są doświadczenia ze stosowania tej technologii?

INFORMACJE KONTAKTOWE

Siedziba: 46-022 Kepa k/Opola, ul. Opolska 30

Email:  biuro@mynano.pl

Telefon: 48 668 914 300