Pakiety dla klientów indywidualnych

Kto nie chciałby jeździć samochodem, który ma osiągi pojazdu wyczynowego a zużycie paliwa na poziomie małego skutera a problem z emisją i nadmiernego zadymienia odchodzi w zapomnienie.

Choć takiego perpetuum mobile jeszcze nie wynaleziono to przełomowa technologia MyNano znacznie zbliżyła w tym kierunku, gdyż oprócz istotnego zmniejszenia zużycia paliwa, znaczącego zmniejszenia emisji spalin pozwala efektywnie i odczuwalnie zyskać na osiągach, sprawności i trwałości.

Dlatego autorskie, indywidualne pakiety zostały tak opracowane aby w zależności od potrzeb danego egzemplarza istotnie polepszyć oprócz momentu obrotowego i mocy najważniejszy aspekt dla spalinowych czy hybrydowych jednostek napędowych – Sprawność.

Już samo zastosowanie naszych pakietów w spalinowych czy hybrydowych jednostkach napędowych wszystkich marek (jeszcze bez chip tuningu czy tuningu) wpływa znacząco na:

 • naturalnie większą moc i moment obrotowy
 • „obudzenie” naturalnego potencjału jednostki napędowej
 • przy tuningu znacznie lepsze efekty niż powszechnie znane z samego tuningu
 • znacznie lepsze osiągi mimo zadanych niższych parametrów maksymalnych (przy tuningu)
 • znacznie lepszą reakcję na naciśnięcie pedału gazu
 • wyższy moment obrotowy od znacznie niższych obrotów (efekt jakby została zamontowana silna, miękka hybryda lub po prostu dodatkowy silnik elektryczny o znacznej mocy)
 • znacznie mniejsze straty własne (silnika i napędu)
 • poprawę sprawności i istotny efekt lekkości
 • wzrost elastyczności i siły bezwładności (zwiększony efekt żeglowania)
 • zmniejszenie zużycia paliwa
 • zmniejszenie hałasu w kabinie (generowane przez jednostkę napędową)
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z układu wydechowego
 • znaczące zmniejszenie zanieczyszczania komory spalania oparami oleju*
 • znacznie lepszą trwałość
 • lepsza czystość silnika
 • wyższą faktyczną wartość pojazdu
 • większą przyjemność z jazdy
 • zmniejszenie trucia spalinami siebie i innych

Jest to tym ważne, że nasza technologia w skuteczny sposób zmniejsza negatywne zjawiska występujące w różnej synergii i nasileniu w we wszystkich spalinowych i hybrydowych jednostkach napędowych.

Do tych krytych przed użytkownikami zjawisk, zarazem będących podstawą obniżonej sprawności i wielu kosztownych, niepotrzebnych napraw (zarówno w samochodach nowych po okresie docierania jak i używanych, z mniejszym i większym przebiegiem) należą: 

 • samozapłon w komorze spalania LSPI a nawet SPI**
 • nieodpowiednie spalanie mieszanki
 • nadmierne tarcie silnik i napęd
 • przyspieszony spadek szczelności dynamicznej (pogorszony zapłon, spalanie mieszanki)
 • intensywne koksowanie się wnętrza silnika
 • nieodpowiednia skuteczność układu separacji oparów oleju ze skrzyni korbowej
 • nadmierne przedostawanie się oleju do komory spalania
 • nadmierne obciążenie układu emisyjnego
 • nadmierne przedostawanie się paliwa do oleju silnikowego
 • płukanie przez paliwo tłoków, ładzi i cylindrów mogąc skutkować powstawaniem rys itp
 • zwiększone obciążenie silnika i elementów przeniesienia napędu
 • nadmierne wibracje pomiędzy elementami mechanicznymi
 • nadmierne straty i pogorszona precyzja działania napędu, skrzyni biegów
 • nadmierny hałas
 • nadmierna emisji zanieczyszczeń z układu wydechowego  

W tym momencie z pewnością się zastanawiasz co wchodzi w skład takich pakietów skoro dają tak wiele korzyści. Czy nasze pakiety mogą zostać zastosowane w pojazdach na gwarancji.

Nasze pakiety mogą być stosowane w pojazdach na gwarancji a ich zakres najczęściej obejmuje:

 • początkowy wywiad dotyczący historii serwisowej, przeznaczeniu czy warunkach w jakich był czy będzie użytkowany
 • autorski zakres diagnostyki obciążeniowej wraz z rekonesansem technicznym i odpowiednio dobranym, szerokim zakresem pomiarowym (w zależności od potrzeb i stanu jednostki, zdolności do wykonania pomiarów na hamowni to drogowo-hamowniany lub tylko drogowy), tak bardzo istotny dla określenia aktualnej sprawności silnika (w tym test oleju, układu emisyjnego, wtryskowego, doładowania, ssącego, zasilania, separacji oparów oleju) układu napędowego (weryfikacja pracy, sprawdzenie poziomu zdegradowania olei) celem możliwości wykonania pakietów (czy jednostka nie osiągnęła stanu wymagającego wykonania napraw) jak i w celu określenia aktualnych parametrów, faktycznych potrzeb celem doboru odpowiedniego zakresu
 • jeśli nie umówiono się inaczej pobranie próbek oleju (lub olei) do badań celem określenia poziomu degradowania oleju, poziomu pierwiastków zużyciowych (czy dotarciowych) ilości paliwa czy innych zanieczyszczeń po zweryfikowanie zgodności zastosowanego oleju z rekomendowanym 

Jeżeli na tym etapie zostaną wykryte usterki, wady nie pozwalające na wykonanie w normalnym trybie pakietów to w uzgodnieniu ze zlecającym wykonujemy np.: zestawienie prac do wykonania celem wykonania napraw u swojego mechanika lub np.: ekspertyzę techniczną celem zgłoszenia do sprzedawcy/producenta/gwaranta. Natomiast jeśli stan i sprawność pozwala na dalsze działanie to:

 • efektywne płukanie silnika zarówno metodą dynamiczną jak i statyczną – przelewową, z odpowiednim doborem zakresu preparatów płuczących, oleju do płukania, czasu płukania wraz z efektywnym usunięciem reszty mieszanin. To wszystko po to aby zastosowany olej docelowy mógł jak najlepiej spełniać swoją funkcję
  •odpowiedni dobór oleju bazowego – rynkowego marki Motul (często inny niż wynika to z wstępnych zaleceń producenta silnika( lub fuzji olejowej (odpowiednie łączeni olei) celem uzyskania jak najlepszej podstawy do poprawy sprawności w zakresie zmniejszania tarcia i zjawisk synergicznych
 • odpowiedni dobór preparatów (mieszanin preparatów) i faz tribologicznych (dodawania odpowiedniej ilości po odpowiednim czasie pracy, początkowo w zakresie bez obciążeniowym – na biegu jałowym)
 • zmianę świec zapłonowych ** (jak to możliwe na efektywniejsze) wraz z opcjonalną poprawką w układzie zapłonowym
 • w zależności od ustalonego zakresu pakietu wykonanie lub opracowanie (zalecenie montażu) odpowiednio skutecznej, dodatkowej separacji oparów ze skrzyni korbowej wraz ze specjalną, dodatkową filtracją
 • wykonanie pełnego pakietu dla układu napędowego wraz z wymianą oleju (w zależności od rodzaju skrzyni biegów metodą statyczno-dynamiczną) wraz z efektywnym płukaniem skrzyni biegów metodą preparat płuczący olej a potem olej – olej z finalnym zastosowaniem odpowiedniej fuzji olejowej (połączenia olei) i kompozycją odpowiednich dodatków w technologii MyNano
 • w przypadku samochodów posiadających dodatkowe elementy przeniesienia napędu jak skrzynia rozdzielcza, dyferencjał tylny, przedni, układ dołączania napędu odpowiedni zakres działań wraz z możliwym, bezinwazyjnym oczyszczeniem, doborem olei lub fuzji olejowych i kompozycją odpowiednich dodatków w technologii MyNano
 • jeśli jednostka tego wymaga to odpowiednie dodatkowe zmiany w układzie dolotu powietrza czy w jego czerpni, filtracji powietrza itp.
 • po wykonaniu wszystkich czynności (które najczęściej zajmują kilka dni) wykonanie dystansu adaptacyjnego (w zależności od potrzeb danej jednostki napędowej) ok. 150-300 km
 • następnie wykonanie kolejnego zakresu weryfikacji parametrów pracy, zmiany parametrów celem określenia ewentualnych dodatkowych prac np.: zwiększenie dawki preparatów czy np.: możliwości i zasadności zastosowania modułu DBW***
 • jeśli jednostka na to pozwala wykonanie kolejnych pomiarów w warunkach hamownianych
 • wydanie obszernej dokumentacji w zakresie potwierdzającym wykonane prace, zastosowane materiały celem cyklicznego należytego serwisowania wraz z szeregiem informacji technicznych i praktycznych jak poprawnie użytkować i serwisować jednostkę napędową o wyższej sprawności.
 • wyniki badań oleju (lub olei) wraz z obszerną dokumentacją celem np.: złożenia do gwaranta
 • dodatkową dokumentację celem chęci zgłoszenia roszczenia do sprzedawcy, importera, gwaranta, producenta celem pokrycia nakładów za wykonany pakiet usprawnień. 

Po tym zakresie dopiero można decydować o zasadności i możliwości wykonania np.: tuningu, chip tuningu czy innych, dodatkowym zakresie zmian, usprawnień.

Oczywiście technologia MyNano umożliwia wykonanie szerszych pakietów usprawnień a zakres wykonanych pakietów może się różnić w zależności od potrzeb danej jednostki napędowej, przyczyn konstrukcyjnych czy eksploatacyjnych obniżonej sprawności i nasilenia negatywnych zjawisk.

Po więcej informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Legenda:
*przy zastosowaniu separacji oparów oleju wg technologii MyNano
**w silnikach z zapłonem iskrowym
***moduł pozwalający na uaktywnienie efektywniejszej, fabrycznej strategii zarządzania momentem obrotowym (przepustnicą w silnikach z zapłonem iskrowym czy jednostkach hybrydowych) z możliwością zmiany ustawień z pozycji kierowcy